Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie wieży widokowej na Górze lemana w Piasznie gm. Tuchomie.

Zaprojektowanie jak i prowadzenie nadzoru inwestorskiego na budowie przystani w miejscowości Przewóz w Gminie Studzienice.

Pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie amfiteatru w Stężycy gm. Stężyca

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie chaty owczarza i owczarni oraz terenu rekreacyjnego i promenady w Sominach gm. Studzienice.

Zaprojektowanie i pełnienie funkcji kierownika budowy na wielu budowach.

Projekt oraz pełnienie funkcji kierownika budowy przy budopwie hali magazynowej w Modrzejewie gm Tuchomie.