Zespół
Projektowania
Budowlanego

Marek Wantoch Rekowski

Moje boisko Orlik 2012

Strona główna » Realizacje » Moje boisko Orlik 2012

Obiekt: Projekt kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
Inwestor: Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77 – 133 Tuchomie
Adres: Trzebiatkowa, dz. nr 508, obręb Trzebiatkowa

Dodatkowo prowadziliśmy nadzór inwestorski.

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO Marek Wantoch Rekowski © 2012 Marek Wantoch Rekowski