Zespół
Projektowania
Budowlanego

Marek Wantoch Rekowski

Adaptacja budynku

Strona główna » Realizacje » Adaptacja budynku

Obiekt: Projekt adaptacji  budynku mieszkalno-szkolnego na potrzeby funkcjonowania terenów sportowych
Inwestor: Gmina Tuchomie,  ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie
Adres: Trzebiatkowa, dz. nr 508 obręb Trzebiatkowa

Charakterystyka obiektu:
Powierzchnia zabudowy budynku - 367,84 m2 
Powierzchnia Użytkowa części adaptowanej - 64,90 m2 
Kubatura budynku - 4414,08 m3

Dodatkowo prowadziliśmy nadzór inwestorski.

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO Marek Wantoch Rekowski © 2012 Marek Wantoch Rekowski