Zespół
Projektowania
Budowlanego

Marek Wantoch Rekowski

Budowa kompleksu osady wędkarsko-turystycznej

Strona główna » Realizacje » Budowa kompleksu osady wędkarsko-turystycznej

Projekt kompleksu osady wędkarsko-turystycznej zaprojektowano i zrealizowano w miejscowości Tuchomko w gminie Tuchomie na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 107/5 i 106/2, obręb Tuchomko.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano i zarealizowano : cztery pomosty do wędkowania, trzy domki rekreacyjne dla wędkarzy, które będą wykorzystywane do innych celów hotelarskich typu domki gościnne (w jednym z nich będzie miała lokalizacja izba regionalna – wystawa dotycząca wędkarstwa i historii regionu), grill i wędzarnię murowaną lub betonową typową przy ścianie szczytowej istniejącej wiaty murowanej, indywidualne ujęcie wody, przydomową oczyszczalnię ścieków, ciąg komunikacyjny z tłucznia kamiennego, miejsca postojowe dla pojazdów, altanę widokową typową, ogrodzenie terenu po obwodzie działek oraz pomiędzy budynkami, ciąg pieszy pomiędzy pomostami z tłucznia kamiennego.   

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO Marek Wantoch Rekowski © 2012 Marek Wantoch Rekowski