Zespół
Projektowania
Budowlanego

Marek Wantoch Rekowski

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona główna » Realizacje » Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zleceniodawca : Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO Marek Wantoch Rekowski © 2012 Marek Wantoch Rekowski