Zespół
Projektowania
Budowlanego

Marek Wantoch Rekowski

Studium wykonalności inwestycji

Strona główna » Realizacje » Studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności inwestycji dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013, pt. Zmiana sposobu użytkowania kotłowni budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie na salę audytoryjną.Zleceniodawca : Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów 

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO Marek Wantoch Rekowski © 2012 Marek Wantoch Rekowski