Zespół
Projektowania
Budowlanego

Marek Wantoch Rekowski

Budowa budynku mieszkalnego

Strona główna » Realizacje » Budowa budynku mieszkalnego

Zakres robót
Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień i warunków przed wystąpieniem o wydanie pzwoelnia na budowę
Wielobranżowa adaptacja projektu typowego
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Pełnienie funkcji kierownika budowy
Inwestor Osoba prywatna
Adres inwestycji Trzebiatkowa Gmina Tuchomie

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO Marek Wantoch Rekowski © 2012 Marek Wantoch Rekowski